43 prosent av alle hyttebranner starter med bruk av åpen ild. Foto: Hytta vår

Brannsikring

En brann er en voldsom hendelse for de som er involvert. Derfor er det viktig å ta noen forholdsregler for å unngå at branner starter.

Vi har snakket med Ingar Danielsen i Hallingdal Brann- og Redningsteneste for å få noen råd til hva vi alle kan gjøre for å sikre oss litt mer mot branner.

Fyr riktig

Vær alltid tilstede når du fyrer i ovnen, og ikke sprengfyr den dagen du skal reise hjem. Branner kan starte lenge etter at du har hatt fyr i ovnen, og det er derfor viktig at det ikke brenner i ovnen når det ikke er noen tilstede. Pipebranner kan like gjerne starte når det er lite fyr i ovnen som når det er mye.

Feieren ser hvordan pipen ser ut innvendig og han kan gi deg råd om hvordan du skal fyre riktig. Feil fyring avgir mer tjære og sot i pipa enn om du fyrer riktig. Skulle feieren kommentere fyringen din er det til ditt eget beste, så ta til deg rådene han gir.

Røykvarslere er et produkt som har begrenset levetid, disse bør skiftet ut senest hvert 10. år, i tillegg bør du også bytte ut pulverapparatene dine med jevne mellomrom.

Risikovurdering

Feieren foretar en risikovurdering av pipe og ildsteder når han er på besøk. Dersom du har en nyere pipe og fyrer riktig kan feieren vurdere risikoen hos deg som liten og kanskje ikke komme tilbake før opp mot 8 år.

Er det derimot en eldre pipe og han mener risikoen er større så kommer han tilbake etter den tiden han mener er forsvarlig. Men generelt kan det sies at et pipe som har lite fyring også har liten risiko, og motsatt om det er mye fyring i pien.

Ingar Danielsen i Hallingdal Brann- og Redningsteneste Foto: Hytta vår

Sinkbøtte

Veldig mange tømmer ildstedet for aske før avreise, dette kan medføre stor brannfare dersom ildstedet er brukt de siste dagene. Asken ligger som en isolasjon over glør i mange dager, og selv om det ser ut som asken er kald kan det være glør inni som våkner til liv når det kommer luft til. Bruk derfor sinkbøtte til å ha asken i og plasser den på ikke brennbart materiale til du kommer tilbake på hytta neste gang. Kast for all del ikke asken i søpplekontaineren på vei hjem søndag kveld, slikt skaper dessverre branner flere ganger i året i Hallingdal. Men, det sikreste er å tømme asken ved ankomst til hytta ikke ved avreise.

Tenk også over hvor du plasserer bålpannen, bålkurver eller lignende. Sett de på ikke brennbare flater og tenkt deg om før du tenner disse sommertid. er det veldig tørt så kan gnister herfra antenne gress og annet flere titallsmeter unna bålet ditt. All bruk av ild er ditt ansvar, og du kan om uhellet er ute bli erstatningsansvarlig dersom en brann skulle oppstå.

Atkomst for feiing

Tilkomst til pipa på taket er viktig hele året. Det er ikke krav til takstiger hverken på hytter eller hus. Det er krav om tilfredstillende atkomst, så om du har en lift stående og alle papirene i orden er det fritt frem å bruke denne.

Takstigene er ikke bare der for feierene, brannvesenet trenger også tilkomst til pipa om en pipebrann skulle oppstå. Men en takstige blir neppe brukt på en varm og fin sommerdag, det er ikke derfor vi ønsker at disse er montert. Stigene brukes når det er vått, is og snø på taket, slik at mannskapet kommer seg trygt opp og ned på taket, sier Ingar Danielsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Foto: Hytta vår
SJEKKLISTE

■ Ta brannrunden før du legger deg.

■ Sjekk at røykvarsleren fungerer. Bytt batteri en gang i året. Bytt hele røykvarsleren etter 10 år.

■ Ha slokkeutstyr lett tilgjengelig. Kontroller utstyret med jevne mellomrom.

■ Sørg for å ha tilstrekkelig med rømmingsveier.

■ Bruk levende lys under oppsyn.

■ Slå elektriske apparat helt av om natten og når hytta ikke er i bruk.

■ Sjekk at det ikke er skader eller sterk varmegang i sikringsskap, kontakter og ledninger.

■ Bruk flyttbare elektriske ovnar under tilsyn.

§ 2-6.Atkomst for feiing

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykkanal.

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.