Striden om verdifastsettelsen av hytter i Fredrikstad-skjærgården omfatter, mellom annet, Kråkerøy som ligger i bakgrunnen på bildet. Foto: Knut Olav Kvissel

Anbefaler hytteeiere å klage på utskrevet eiendomsskatt

Norges hytteeierforening (NHF) anbefaler hytteeiere å klage på utskrevet eiendomsskatt i Fredrikstad kommune.

Organisasjonen skriver i en pressemelding at kommunen har benyttet sin rettmessige anledning til å re-taksere samtlige eiendommer i kommunen. NHF har gjennomgått kommunens retningslinjer for taksering og sjekket samtlige salg fra de tre første måneder i 2022. Det viser det seg at takstgrunnlaget har flere og åpenbare feil. Alle feil går i kommunens favør og NHF vil nå hjelpe sine medlemmer i kommunen med klagesaken.

Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer med hytte i Fredrikstad kommune ifm. kommunens utskriving av eiendomsskatt for 2022.

Kommunen har retaksert alle hytteeiendommer for en ny 10 års periode, og som resultat har alle hytteeiere i kommunen fått en vesentlig økning i eiendomsskattetakst og dermed også eiendomsskatt.

Etter å ha undersøkt alle salg for de tre første månedene i 2022 og gjennomgått Fredrikstad kommunes retningslinjer for beregning av eiendomsskattetakst, samt flere mottatte takstgrunnlag, synes det klart at kommunen forskjellsbehandler hytteeierne.

Takseringen

Sonefaktorer for helårsboliger tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig tomt på 800 m² innenfor definerte geografiske områder, men for fritidsboliger foregår ved sonetaksering, dvs. etter hvor langt fra havet hytta ligger. Hyttas beliggenhet innenfor soneområdet defineres ikke.

Anbefaler

NHF anbefaler derfor alle hytteeierne i kommunen å fremme en klage på utskrevet eiendomsskatt for 2022. I den forbindelse har NHF utarbeidet et forslag til klage til Fredrikstad kommune. Forslaget/malen er sendt samtlige medlemmer i kommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Innsyn

Det har ofte vist seg vanskelig å få innsyn i beregningsgrunnlaget fordi kommunene ikke overholder sin plikt til arkivering. NHF har henvendt seg til Arkivverket som helt klart sier at kommunene har plikt til å arkivere takseringsgrunnlaget. Et mange kommuner ikke overholder denne plikten har ikke innvirkning på klageadgangen til skattevedtaket.