Hva er riktig pris på vannet?

Norges Hytteforbund (NHF) har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer og medlemsforeninger som ber om hjelp til å vurdere om den enkelte kommunes beregning av vann- og avløpsgebyr for fritidsboliger er i henhold til selvkostprinsippet.

Ulovlig kryssubsidiering

Blant annet registrerer NHF at kommuner har vedtatt å endre Kommunal- og Distriktdepartementets (KDD) selvkostforskrift for selvkostperioden fra 5 til 15 år. Denne ulovligheten har ført til kryssubsidiering, og at dagens brukere betaler for kostnader som gjelder fremtidens brukere.

"Våre medlemmer I Norges Hytteforbund forventer at vi nå ser nøyere på dette, sier Trond G. Hagen."

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kommunens revisjonen avdekker ikke ulovlighetene

Forbundet registrerer også med forbauselse på at den årlige revisjonen av regnskapene ikke har avdekket ulovlighetene. Kvalitetssikringen av disse regnskapene har således gjennom flere saksledd i beste fall vært mangelfull.

Spør samtlige kommuner

Med bakgrunn i dette har NHF derfor sendt et brev til alle Norges kommuner med flere spørsmål i forbindelse med kommunens beregning av vann- og avløpsgebyrer for fritidsboliger.

"Det er faktisk ingen instans som kontrollerer om kommunene benytter selvkostprinsippet slik det er ment, avslutter Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund.

Erik Helli, redaktør i Norges Hytteforbund