Rasteplass Vøringsfossen turistveg: Rasteplass Vøringsfossen turistveg Foto: Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk AS

Nye rasteplasser innenfor dagstur-avstand

Hardanger og Sogn får i sommer nye rasteplasser innenfor dagstur-rekkevidde fra Hallingdal.

Arbeidet med å ruste opp rasteplasser lang Nasjonale turistveger har pågått i tretti år. Ved disse får de vegfarende service, samtidig med opplevelsen av nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst i flott natur.

I løpet av 2022 fullfører Statens vegvesen 11 nye arkitekturtiltak. Med det vil antallet gjennomførte turistvegprosjekter ved utgangen av 2022 være 172. Her er årets nye i vårt område:

Sluppen, Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet

Parkering, rast og sti til foss. En parkeringslomme langs den smale og svingete fv. 243 opparbeides til rasteplass med fire parkeringsplasser og to sittegrupper. Rasteplassen avgrenses med en natursteinsmur. En sti med steintrinn lagt i terrenget fører ned til Erdalselvi, med et par sitteplasser langs stien og en benk i skogen. Herfra kan man gå videre på stier inn til Sluppefossen | Arkitekt: Østengen og Bergo AS

Måbø bru, Nasjonal turistveg Hardangervidda

Rasteplass og fotopunkt. Måbø bru er en steinhvelvsbru fra 1910 over elva Bjoreio i Måbødalen. Den ble tatt ut av bruk da den nye traseen for riksvei 7 sto klar i 1986, og er et vernet kulturminne. I bruområdet erstattes de gamle rastemøblene med nye benker på en rund inngjerdet sitteplass. Herfra bygges det en sti fram til et trygt utsiktspunkt med fossen og brua som et spennende fotomotiv. Arkitekt: 3RW

Vøringsfossen, Nasjonal turistveg Hardangervidda | Utsiktsplattformer, sti og toalettg toalett

Sommeren 2022 vil turistene kunne oppleve Vøringsfossen og Måbødalen på trygge utsiktsplattformer og stier på Fossetromma; fjellplatået som ligger på nedsida av Vøringsfossen. Vandringen fra Fossli over trappebrua til tromma vil da være komplett. Dette anlegget vil suppleres med toalett med samme standard og kapasitet som ved Fossli i løpet av høsten/vinteren. Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk AS

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tyrvefjøra, Hardanger

Toalett på rasteplass ved fjorden. Ved ei bukt utenfor Ålvik langs Hardangerfjorden får rasteplassen Tyrvefjøra et servicebygg ingen har sett maken til. Det særpregete byggverket består av to separate toaletter under et stort tak som ser ut til å sveve i landskapet. Til toalettenes yttervegger benyttes trær med sine stammer og røtter. Ved å bygge toalettet som en del av landskapet, ønsker arkitektene å understreke hva man kaller de intime og nesten hemmelige kvalitetene på plassen. Arkitekt: Helen & Hard

Espenes, Hardanger

Rasteplass med utsiktspaviljong og toalett. I det mektige fjordlandskapet bygger Statens vegvesen et moderne turistveganlegg med god utsikt nordover Sørfjorden. Anleggets særpreg er en 64 meter lang og 4 meter bred takkonstruksjon i stål med 12 takmoduler i ulik høyde, holdt oppe av stålsøyler. Under taket blir det sitteplasser og et servicebygg med tre toaletter og et handikaptoalett. Arkitekt: Code arkitektur

Per Ritzler

Seniorrådgiver

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger