Arkivbilde fra Auenhauglia i Gol. Foto: Hege Fjørtoft Bjørnstad

Redusert bruk av hyttene i vinter

61 prosent av hytteeierne har brukt hytta mindre denne vinteren. De som har svart på undersøkelsen, der dette går fram, oppgir strømprisen som hovedårsak til dette.

Norges Hytteforbund (NHF) har spurt medlemmene hvordan høye strømpriser, økte renter og inflasjon har påvirket hytteeieres bruk av fritidsboligen. Forbundet ønsket å vite mer om og i hvilken grad bruksmønsteret har endret seg. Svarprosenten var som forventet, på om lag 20 prosent.

50 prosent av de spurte har kun nødvendig varme eller slått av all strøm.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

61 prosent svarer at de har brukt fritidsboligen mindre som en følge av de høye strømprisene.

Nesten 16 prosent har vurdert å selge som følge av de høyre strømprisene.

56 prosent svarer at de har benyttet seg mindre av lokale tilbud som en følge av de høye strømprisene.

48 prosent bruker nå fritidsboligen mindre enn før.

44 prosent er pålagt av kommunen å ha vann og kloakk til sin fritidsbolig.

Om undersøkelsen fortsetter Hagen:

«Basert på våre antakelser og henvendelser fra fortvilte hytteeiere er svarene vi har mottatt i tråd med våre tidligere antakelser. På tross av økte kostnader står hyttelivet fortsatt utrolig sterkt i Norge.

Vi minner om at mellom 35 og 40 prosent av husholdningene eier, eller har tilgang på, en fritidsbolig. Det er nesten halvparten av Norges befolkning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette spurte vi om:

Er hytta nedstengt i vinter?

Seks prosent svarte at fritidsboligen var nedstengt. 49,5 prosent svarte at de hadde nødvendig varme på og svarte 37,8 prosent at de ikke hadde gjort særskilte tiltak. Resterende er hytter uten strøm.

Har strømprisen påvirket bruksfrekvensen?

Hele 61 prosent bruker hytta mindre, mens 35,7 svarer at de har opprettholdt samme bruksfrekvens. Resterende svargruppe oppgir andre grunner.

Hvis strømprisen er tre kroner?

Med utgangspunkt i strømpris på tre kroner svarer 60 prosent at det ville ha liten betydning, mens 40 prosent sier at hyttebruk da ville være bortimot utelukket.

Hva med salg av fritidsboligen som en følge av de øktene kostnadene?

Interessant er også å se at hele 81,3 prosent ikke har planer om å selge, mens 15,7 prosent hadde salgsplaner. De øvrige hadde allerede solgt eller nylig kjøpt hytte.

Hva med lokale tilbud?

56 prosent svarer at de vil benytte lokale tilbud i mindre grad, mens 37,4 prosent melder om at bruken vil være uendret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Inflasjon og økte renter

48 prosent melder at de bruker hytta mindre og 21,6 prosent fyrer mer med ved for å få ned strømforbruket. 24, prosent oppgir at bruken er uforandret.

Kommunalt pålegg

44 prosent av melder at de er pålagt å være tilkoblet offentlig VA anlegg, mens 42,3 prosent er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp, men har andre løsninger. Resterende melder at de har enkle løsninger.

Erik Helli, redaktør i Norges Hytteforbund