Både bod, uthus og anneks: N/A Foto: privat

Både bod, uthus og anneks

Mange som har hytte finner ut at de trenger mer lagringsplass. Utemøbler, sykler, ski, ved og alle de andre sesongbestemte tingene skal oppbevares mellom hver gang de brukes. Og mange av oss har en tendens til å ta med litt mer til hytta enn det som blir tatt med hjem.

Både bod, uthus og anneks: N/A Foto: privat

Her kommer en oversikt over hva du har lov til å bygge på din eiendom. Dette er generelle regler for hele landet, så sjekk for sikkerhetsskyld om det er egne regler i reguleringsplanen der du har din hytte.

Husk, det er alltid lurt å snakke med naboen selv om du ikke må sende nabovarsel, det er lurt å informere naboen om hva du skal bygge, og forklare hvorfor du ikke trenger å nabovarsle. Dermed kan uklarheter ryddes opp i før bygging starter.

På dibk.no/bygge-selv/dette-kandu-bygge-uten-a-soke/ vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon og regler for hva du har lov til å bygge uten å søke. På denne siden finner du også oppdatert informasjon om andre forskrifter for bygging. Her finner du også en veiviser som gir deg svar på om bygget du vil sette opp er søknadspliktig.

Både bod, uthus og anneks: N/A Foto: privat

Begrensninger for eiendommen

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale bestemmelser. Her kan det finnes strengere begrensinger på:

• hva du har lov til å bygge

• hvor du har lov til å bygge

• hvor stort du har lov til å

bygge

Veiviseren stiller en rekke spørsmål som hjelper deg å finne ut om det finnes slike begrensninger, og forklarer når du må søke og ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Både bod, uthus og anneks: N/A Foto: privat

Bygningen må

• være 50 kvadratmeter eller mindre

• være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di

• være minst 1,0 meter fra nabogrensa

• ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)

• ikke brukes til beboelse eller overnatting

• ikke ha kjeller

• ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

• ha en viss avstand til f.eks. sjø, vei og jernbanespor

Når bygget er ferdig Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig, dette gjelder alle bygg du setter opp på din eiendom.