Utrivelig: Gulv og skap fulle av mur, eller annet småkryp, er ikke den starten på ferien du ønsker deg. Foto: Colourbox

Forsikre hytta mot småkryp

Mange har fått seg en ikke så hyggelig overraskelse når de endelig kommer fram til hytta. Gulv og skap fulle av maur, eller andre småkryp, er ikke den starten på ferien du ønsker deg. Stadig flere velger nå å forsikre hytta mot dette.

Problemer med veggdyr og maur et stadig økende problem. Maur kommer seg gjerne inn i bygninger gjennom sprekker og spalter i konstruksjonen. Stokkmaur, skogsmaur og svart jordmaur er de vanligste inntrengerne.

Tilleggsforsikring

– Hos oss velger de aller fleste kundene nå å tegne en tilleggsdekning mot råte og skadedyr når de forsikrer boligen eller hytta. Vi får også langt flere spørsmål om disse temaene enn før, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Antall meldte skader til Landkreditt Forsikring tredoblet seg fra 2016 til 2020. Økt forekomst av skjeggkre er en hovedårsak, men langt flere opplever også problemer med veggdyr og maur som er mer vanlige problemer på hyttene. I 2020 var det dessuten et ekstremt museår noe som førte til mange skader.

I samme periode har antall råteskader økt med 90 prosent. De kan være både alvorlige og kostbare, spesielt skader forårsaket av ekte hussopp. I 2020 var skadeantallet spesielt høyt.

Krevende å avdekke

Maurinvasjon oppleves også ofte som krevende for de berørte, fordi lokaliseringen og årsaken kan være vanskelig å avdekke. Stokkmaur, husbukk og stripet borebille er de eneste insektene som kan gjøre fysisk skade på hus og hytter, ifølge Inger Kringlebotten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring. Problemer med disse utvikler seg over flere år, så man har vanligvis tid til å legge en plan for bekjempelsen.

Skader knyttet til sopp, råte og insekter vil sannsynligvis fortsette å øke i omfang, tror Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt forsikring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun legger til at dette har nær sammenheng med klimaendringene. Over tid får vi varmere og våtere vær, som dessverre fører til at denne typen problemer tiltar.