Illustrasjonsbilde: Dronebilde skiheis Turufjell Foto: Ragnar Hilde

Gol vil gjøre det lettere å flytte på hytta

Førstegangsbehandlingen av forslaget er ferdig, og skal nå ut på høring.

Hallingdølen meldte mandag at Gol kommune vil gjøre det lettere for folk å bosette seg på hytta.

Hanne Cecilie Nes, avdelingsleder for utbyggingsavdelingen i Gol kommune forteller at søknadene kan nå behandles som kurant-sak, så lenge følgende krav er oppfylt:

– Dispensasjonen følger søker. Ved eierbytte vil den bli tilbakeført som fritidsbolig.

– Hytta skal ha hygienisk og tilstrekkelig drikkevann og krav til enten offentlig VA eller dokumentert kapasitet på privat anlegg.

– Atkomst skal være vinterbrøytet og slik at nødetater kan finne fram.

– Søker må endre bostedsadresse i folkeregisteret og melde flytting i samsvar med folkeregistreringsloven.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Krav som følger teknisk forskrift (TEK17) vedrørende brannsikring og radonsperre.

– Bostandard skal være tilfredsstillende.

Opp til høring

Statlige og fylkeskommunale etater kan komme med motsagn til forslaget. Annengangsbehandlingen av saken vil trolig skje til høsten, melder Hallingdølen.