Grunnlaget for denne seieren er at det er en gunstig kombinasjon mellom veksten ifolketallet og andelen sysselsatte i Hemsedal. Foto: Kalle Hägglund

Hemsedal topper Framtidsbarometeret

Kraftig befolkningsvekst og og godt og stabilt arbeidsmarked er en suksess for Hemsedal.

– Det er moro at vi topper dette barometeret, og det er givende å se at den innsatsen vi gjør for å tiltrekke oss gründere, etablerere og nye hemsedøler bærer frukter, sier Pål Rørby, ordfører i Hemsedal.

Det er Kommunal Rapport som legger fram rapporten, og i årets utgave har Hemsedal rykket opp en plass fra i fjor.

God vekst

Grunnlaget for denne seieren er at det er en gunstig kombinasjon mellom veksten i folketallet og andelen sysselsatte i Hemsedal. Dette gjelder også blant de som er yrkesaktive, der veksten er forventet å ligge på over 8% de neste årene.

God infrastruktur, godt utbygd fiber- og bredbåndsnett fører til at mange velger å bosette seg her og heller pendle inn til jobb i sentral områder ved behov. Det er også stabilt god tilgang på jobber, spesielt i vintersesongen.

Attraktivt

– Med flere yngre mennesker i jobb i kommunen blir også skatteinngangen god og med mer inntekter blir det flere å fordele utgiftene på. Dette kommer også selvfølgelig de eldre i kommunen tilgode, sier Pål Rørby.

– Så vi må fortsette å legge til rette for attraktive boligområder med all nødvendig infrastruktur, da vil kanskje enda flere etablere seg her i Hemsedal, avslutter Rørby.