Sankthansbål er en hyggelig tradisjon, men sørg for å ha godkjennelsen i orden. Foto: Shutterstock

Ikke fritt fram for sankthansbål

Få ting er mer trivelig enn å feire sankthans på hytta. Da er et stort sankthansbål en naturlig del av kosen. Men, det er ikke fritt fram å tenne bål når, og hvor du ønsker. Bruk bålvett oppfordrer Norsk brannvernforening.

– Det er ikke fritt frem å tenne bål på sankthansaften. Hva som er tillatt av åpen ild er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Hvis man planlegger et sankthansbål, må dette meldes inn og søkes tillatelse for, slik at unødige utrykninger unngås. Hvis du ikke allerede har søkt tillatelse, er nok fristen ute for i år, men sjekk hva som gjelder for din kommune, oppfordrer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Generelt bålforbud

Det i perioden fra 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller nær skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene gjennom lokal forskrift innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden.

Husk at bruk av åpen ild utendørs er mer enn å tenne opp et bål.

– Det er verdt å merke seg at det å gjøre opp ild utendørs handler om mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel også bruk av engangsgriller, poengterer Søtorp.

Han understreker at uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander kan medføre straffansvar og erstatningsansvar.

Unngå miljøavfall

Sommeren brukes ofte til å rydde på hytta, oppgradere hus og tak, eller rydde i boden. Da står man gjerne igjen med en del avfall. Enkelte benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan utgjøre en risiko, men også hva som brennes. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norsk brannvernforening har laget noen enkle huskeregler for bålbrenning:

•Ved brann ring 113

•Før du setter i gang, sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune slik at du har tillatelsen i orden.

•Sjekk skogbrannvarselet til yr og ta hensyn til vindforhold.

•Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig.

•Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det.

•Ha god avstand til bygninger og brennbart materiale.

•Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

•Det er forbudt å brenne plast og annet søppel.

•Bålet skal være helt slokket før du forlater det.

Administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.