Arkivbilde Foto: Olav Johannes Bøthun

Krever strømstøtte

Eiere av fritidsboliger krever støtte til strømregninga. En undersøkelsene Norges Hytteforbund har gjennomført, viser at hytteeierne krever at hytter og boliger blir likestilt når det gjelder strømprisen.

Organisasjonen har sendt ut en enkel spørreundersøkelse til 2000 medlemmener. Svarprosenten var over 50 % og svarene er klare. Eiere av fritidsboliger ber om strømstøtte på lik linje med eiere av privatboliger. Dette nærmer seg rett og slett overfakturering, sier Trond G. Hagen som er leder i Norges Hytteforbund.

Ønsker strømstøtte

Kort fortalt ønsker hyttefolket at myndighetene tilpasser den nye ordningen på en slik måte at den også tilgodeser eiere av fritidsboliger. Staten tjener ekstremt godt på denne strømkrisen og det er ikke urimelig at eiere av fritidsboliger også nå blir tilgodesett.

Her finnes det ulike modeller som kan tas i bruk, men fellesnevneren er altså at hyttefolket forventer at også de blir tilgodesett med strømstøtte.

Videre sier Hagen at 69 % av de spurte ikke kjører elbil på hytta. Vi syntes også var overraskende å få vite at hele 71 % svarte at den høye strømprisen foreløpig ikke ville få innvirkning på om de ville reise på hytta eller ei.

Hele 64 % av de spurte vet ikke hvordan den nye nettleiemodellen vil slå ut for de. Det forteller oss at nettleiemodellen er for komplisert, hvor eneste formål syntes å være å øke inntektene.

Hyttebruken er i endring

Hyttelivet har de siste 10-15 årene fått en helt annen bruksfrekvens. Vi må nå ta inn over oss at hytta er en del av flerhushjemmet, og at hytta inngår i familiens budsjett og regnskap som en del av husholdningen. Derfor mener også vi at det eneste rettferdige og fornuftige å sørge for at også eiere av fritidsboliger får tilbakebetalt det de har betalt for mye, avslutter Hagen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen.