Musegiftmidler forbys til privat bruk: Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen. Foto: privat

Musegiftmidler forbys til privat bruk

Miljødirektoratet har skjerpet regelverket for bruk av kjemiske musegifter. Flere av dagens musegifter inneholder stoffet alfakloralose.

Disse produktene blir nå ulovlig å bruke for privatpersoner, og salg av denne typen musegift til privatpersoner er ikke tillatt etter 8. mai 2020. Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen. Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall forgiftningstilfeller hos kjæledyr, spesielt katter.

Kan skade andre dyr

Katter kan enten forgiftes ved direkte inntak av musegiften fordi giften har blitt brukt feil, eller ved å spise forgiftede mus. Forgiftningen gir raskt ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur, og eventuelt koma

- Vårt vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose til privat bruk er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen. Slike produkter kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Trine-Lise Torgersen.

Åtestasjoner

Godkjente skadedyrbekjempere kan fremdeles bruke musegift som inneholder alfakloralose utendørs rundt bygninger. Giften skal da være plassert i åtestasjoner slik at middelet er utilgjengelig for mennesker og dyr.

Privatpersoner som allerede har produktene med alfakloralose, oppfordres til å levere dem til et godkjent avfallsmottak.

Jørgen Lie, som driver Hallingdal Skadedyrkontroll opplyser at det er om høsten musene trekker inn i hus og hytter, så da gjelder det at kledningen på hytta er tett. En mus trenger bare ca 7 millimeter for å komme gjennom et hull. Dessuten kan den gå opp gjennom loddrette vegger og opp på himlingen. Dersom du finner et hull som musa har kommet inn gjennom kan du dytte stålull i hullet og da vil ikke musa prøve seg igjen på dette stedet. Sørg derfor for å holde hytta tett, og da hjelper det ikke med fugeskum, det gnager musene seg fort igjennom. Godkjente skadedyrbekjempere har fortsatt lov til å bruke gift til bekjempelse av mus og andre dyr. Husk også at vann inn og ut av hytta kan gi plass til at musene kommer inn i hytta di.

Musefeller innendørs

Hallingdal Skadedyrkontroll anbefaler musefeller til bruk innendørs. En annen ting som er viktig er at hytta ellers er ren for matsmuler, og du må selvfølgelig oppbevare all mat i musetette skap og emballasje. Musefeller finnes i utallige utgaver, og det finns feller som er konstruert slik at du ikke trenger å ta i den døde musen for å tømme fella, bl.a. Hallingdal Skadedyrkontroll bruker og selger slike feller. Men hvilken musefelle som brukes er ikke så viktig bare den brukes riktig, sier Jørgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En grei måte å unngå mus langs hytteveggene på er å holde det så rent som mulig. Få vekk alt gress tett inntil murene. Dersom du legger en kant med pukk 20-50 cm utenfor muren, vil musene sannsynligvis ikke komme inn til muren i det hele tatt.

Bekjempelse av mus

Den mest effektive metoden for å bli kvitt mus er oppsetting av foringsautomater med giftblokker i på utsiden av hytta. –Her er det viktig å bruke godkjente låsbare automater satt ut av fagfolk, sier Lie, ellers kan både husdyr og småbarn få tak i giftblokkene.