– Alt for mange næringsdrivende har klart å levere slike avfallstyper til oss uten å betale for seg med det resultat at abonnentene sitter igjen med regninga, sier Helge Svarstad Foto: Ragnar Hilde

Nå koster det mer å besøke det kommunale avfallsmottaket

Fra mars 2020 innførte Hallingdal renovasjon IKS tilleggsbetaling for tre typer avfall ved levering til lokale avfallsmottak. Det du nå må betale for er bygg- og rivningsavfall, rent trevirke og isolasjon.

Hovedårsaken er at mengden av disse avfallstypene har økt kraftig og at det er store kostnader knyttet til innsamling, lagring, behandling og uttransport. Det er styret og representantskapet i Hallingdal renovasjon IKS som har vedtatt endringen.

Men hva er egentlig «bygg- og rivningsavfall» spør vi?

– Dette er alt som er fastmontert i byggverk på eiendommen, innvendig eller utvendig sier Svarstad og understreker at som byggverk regnes også plattinger og garasjer etc.

Unntak er bygningsartikler som regnes som farlig avfall som for eksempel asbestholdige materialer i tak eller veggplater og vinduer som inneholder PCB eller klorparafiner. Unntatt er også elektriske komponenter som ledninger, varmtvannsberedere og el-tavler etc. Møbler og løsøre er også unntatt mens du må betale for kjøkken- og baderominnredninger og innbygde garderobeskap og da er det et tips å banke moduler flate for å redusere volumet. Alt av metall er det også kostnadsfritt å levere.

Selskapet har også tidligere tatt ekstra betalt for disse tre avfallstypene men siden 2013 har avfallet vært inkludert i renovasjonsgebyret.

– De siste årene har mengdene av slikt avfall økt svært mye, sier driftsleder Helge Svarstad. Samtidig har kostnadene ved håndtering økt i så stor grad at vi finner det riktig å kreve ekstra betaling fra hus- og hytteeiere ved levering av disse avfallstypene, sier Svarstad og legger til at dette også er det normale i de fleste norske avfallsselskap.

– Vi har allerede erfart at mange har blitt mer bevisst på alternativ bruk og nytter rent treverk til ved i stedet for å betale for å levere det til oss.

– Utfra et miljøperspektiv er det også et poeng å stimulere til avfallsforebygging, sier Svarstad og viser til at miljøbevisste abonnenter gjerne er opptatt av å levere mindre avfall. Dette er holdninger det er viktig å stimulere og en slik betalingsordning blir riktig også i en slik sammenheng.

– Vi tror at de fleste abonnenter finner det rettferdig at de som har mye avfall betaler mer uten at regninga fordeles likt på alle, sier Svarstad.

Hallingdal renovasjon IKS regner også med at ordningen vil luke ut «gratispassasjerer» og at dette vil komme abonnentene til gode.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Alt for mange næringsdrivende har klart å levere slike avfallstyper til oss uten å betale for seg med det resultat at abonnentene sitter igjen med regninga. Vi avdekker en del men mange er kreative og kommer med næringsavfall på en slik måte at vi ikke klarer å avdekke det. Også de med fast vogn på campingplass vil vi heretter lettere fange opp sier Svarstad.

- Disse betaler ikke renovasjonsgebyr til kommunen og skal betale for seg når de oppsøker et av våre lokale avfallsmottak.

Selve betalingen foregår ved bruk av betalingskort og om du trenger kvittering får du det på sms eller epost.