Planlegger: Over 4 av 10 nordmenn planlegger å pusse opp i årene som kommer. Foto: Fremtind

Pusse opp hytta i sommer?- Bruk fagfolk

Mange av oss kommer til å tilbringe mye av sommeren på hytta. En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Fremtid forsikring viser at 4-av 10 planlegger å pusse opp de nærmeste årene. Det kan bli dyrt for deg hvis du velger å spare ved å bruke ufaglærte håndverkere.

Nordmenn bruker mye tid og penger på hyttene sine. Store summer brukes hvert år på oppussing, rehabilitering, tilbygg og anneks. Da er det viktig at du har et forhold til hvem som utfører jobben.

– På mange områder er det veldig viktig å bruke faglærte håndverkere, selv om det kan koste litt mer. Det kan være dyrt å prøve å spare penger på å gjøre ting selv, om du senere skulle få en vannskade eller brannskade, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Kan gi avkorting

Forsikringsselskapene krever at både elektriske installasjoner og VVS-arbeid utføres av godkjent håndverker for at du skal kunne ha rett på full erstatning ved eventuelle skader. Dette er også lovregulert, med egen forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Ved feil og mangler som kan ledes tilbake til bruk av ufaglært arbeidskraft, så kan du få avkorting i forsikringsutbetalingen.

– Vi registrerer ikke mange saker hvor arbeid på baderom ikke er utført i tråd med forskriftene. Det tyder på at mange er flinke til å bruke godkjente håndverkere. Men ser vi på saker som går på utette våtrom isolert sett, så avkorter vi forsikringsoppgjøret i relativt mange saker. I 2019 reduserte vi erstatningen i 20 prosent av disse skadesakene, påpeker Nielsen.

Brudd på forskrifter

– Brudd på forskriftene kan for eksempel være at kunden har gjennomført arbeidet selv, uten å være faglært, eller har engasjert noen uten nødvendige kvalifikasjoner, forteller skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Gamle og slitte rør er en hyppig årsak til skader på hytter. Hvis du skal kjøpe deg en brukt hytte, så kan det være lurt å sjekke egenerklæringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Sjekk i egenerklæringen om arbeidet er utført av en godkjent håndverker og i samsvar med forskriftene. Dette er viktig for at eventuelle følgeskader skal kunne dekkes av forsikringen dersom skaden allerede har skjedd, sier Nielsen.

– Dette er også viktig for garantien og en eventuell reklamasjon mot håndverker. Vi har dessverre hatt tilfeller hvor kjøper ikke har klart å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Dette har ført til at vi har avslått skaden på baderom eller våtrom, avslutter Nielsen.

10 smarte råd

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet 10 grunnleggende råd du bør følge slik at du øker kvaliteten og verdien på hytta etter oppussingen. Du kan leser mer om rådene her:

1.Ta vare på hytta og tomten slik at det tåler dagens og framtidens klima

2.Velg løsninger som gjør det enkelt å bo på hytta, også i framtiden

3.Monter varmepumpe, skift vinduer eller isoler hvis det er huskaldt

Artikkelen fortsetter under annonsen.

4.Sikre hytta mot vannlekkasjer

5.Spør fagfolk om råd

6.Unngå å bruke giftige stoffer

7.Velg materialer som tåler påkjenningene

8.Be om dokumentasjon av oppussingen

9.Kildesorter avfallet

Artikkelen fortsetter under annonsen.

10.Sjekk om oppussingen krever tillatelse fra kommunen

Bruk faglærte: På mange områder er det veldig viktig å bruke faglærte håndverkere, selv om det kan koste litt mer. Foto: Fremtind