Sauer setter seg fort fast i nettinggjerde, det kan få fatale følger.

Skal du gjerde inn hytta?

Beitedyr regnes ikke som skadedyr, men det kan uansett være ønskelig å holde de vekk fra hytteeiendommen. Dette må du ta høyde for når du skal sette opp gjerde.

Grannegjerdeloven sier at enhver har rett til å sette opp gjerde rundt sin egen eiendom, men det betyr ikke at det er fritt fram til hva, og hvor man kan sette opp gjerde.

Viktig å undersøke med kommunen

– Dersom hytteeiendommen ligger på et område med egen reguleringsplan, vil bestemmelsene for gjerde stå i denne. Foreligger det ikke reguleringsplan, vil informasjonen finnes i kommuneplanen. Begge planene finner man på kommunes hjemmesider, forteller utmarksansvarlig, Torkil Dokk i Hol kommune. Se generelle regler for Hallingdalkommunene nederst i saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noen ganger kan være lovlig å sette opp gjerde ifølge reguleringsplanen, men ikke lov ifølge skjøtet.

– Tidligere var beitet viktig. Da var det ikke lov å gjerde inn hytteeiendommen og reglene beskrevet i skjøtet eller festeavtalen. Dette har endret seg nå, og kommunene har egne reguleringsplaner. Om det er skjøtet eller reguleringsplanen som gjelder er det ikke alltid lett å svare på, forteller Advokat Bjørn Bergesen i Advokat Bergesen AS.

Må være sauesikkert

Gjerdet må være trygt med tanke på dyrene. Ifølge mattilsynet er det ikke lov å bruke plastnetting eller trådgjerde, verken med eller uten strøm.

Leder i Ål værering, Sigbjørn Grøthe, er enig i det.

– Ingen må bruke nettinggjerde! Det er enkelt å sette opp, men det er rene fiskegarnet. Dyra henger seg fort opp, og det vil lukte død sau på hytta, forteller en engasjert Grøthe.

For at gjerdet skal regnes som sauesikkert, må det være tett og uten mulighet for dyrene å sette seg fast. Grøthe anbefaler skigard eller tett bordgjerde. Sistnevnte kan kun brukes der terrenget er flatt, slik at dyrene ikke kan smette under.

– Man skal også unngå å mate sauene dersom de kommer på besøk. Sauene lærer fort hvor maten er, og vil da gå fra hytte til hytte i stedet for å beite det de skal, avslutter Grøthe.

Sigbjørn Grøthe, leder i Ål Værering anbefaler skigard rundt hytta.
Generelle bestemmelser i Hallingdal

Bestemmelsene nedenfor er hentet fra kommuneplanenes arealdel. Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplanene for spesifikke områder kan være strengere.

Gol kommune:

Gjerder skal ikke stenge for fri ferdsel og være sauesikkert. Inntil 500 m² av en tomt kan inngjerdes (inkl. bygningene). Les hele planen her.

Ål kommune:

«2.1.3 Utforming og plassering av bygninger og anlegg (§11-9 nr. 5, 11–10 nr. 1)

j) Det er tillate å gjerde inn inntil 400 m² av tomta, inklusiv bygga, under føresetnad av at det vert nytta sauesikkert gjerde. Grind skal svinge utover.» Les hele planen her.

Hol kommune:

Kommuneplanen regulerer bruk av gjerder rundt fritidsboliger. I henhold til kommuneplanens arealdel er det tillatt å gjerde inn et areal inntil 100 m² av tomta, inkl. bygninger, under forutsetning at et benyttes sauesikkert gjerde. Les hele planen her.

Nesbyen Kommune:

Inntil 30 % av tomta, maks. 400 m² inkl. hovedhytta kan gjerdes inn eller det kan oppføres inntil 80 m gjerde (uten inngjerding). Les hele planen her.

Flå kommune:

Kommuneplanens arealdel åpner for å gjerde inn deler av tomta i områder med LNF-spredt fritidsbebyggelse: «Det er tillatt å gjerde inn inntil 400 m² av tomta, inklusiv bygga, under forutsetning av at det blir nytta sauesikkert gjerde. Grind skal svinge utover. Les hele planen her.

Hemsedal kommune:

I kommuneplan står det at 400 m² av tomta kan gjerdast inn, og i kommunedelplan for Markegardslia / Lykkja står det at 500 m² kan gjerdast inn rundt hytte og biloppstillingsplass. Les hele planen her.