Området på Søråsen i Gol, er i dag relativt lite utbygd. Foto: Anna Huseby

Strid om 128 hytter i nytt område

En 18 år gammel reguleringsplan som åpner for 129 hytter på Søråsen i Gol vekker debatt. Planen gjelder et relativt utrørt område, øst for Gol sentrum, langs fjellveien over til Bagn.

Planen som ble vedtatt i 2005 kolliderer med dagens krav om fortetting. I tillegg blir den rammet av at holdningene til hyttebygging er i ferd med å endre seg.

Interessen for urørte områder har økt, noe som blir påpekt av motstanderne. Tilhengerne av utbygging mener politikerne i Gol bør stå ved vedtaket som ble gjort for 18 år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lokalt er det partiet Vestre som målbærer den politiske skvisen. Jan Kattenberg (V) innrømmer at saken er en nøtt:

«– Eg synest denne er veldig vrien. På den ene sida er det uheldig at nye område blir tatt i bruk til hyttebygging. På den andre sida må ein ha respekt for planar, grunneigarar og utbyggarar. Det er denne avveginga som er tøff.», sier han til Hallingdølen.