Annonseansvarleg Maja Espegard og layoutansvarleg Lisbeth Østenfor Løken under innspurten med sommarutgåva av Hytta Vår. Foto: Knut Olav Kvissel

Ny utgåve av Hytta Vår er ute

Neste nummer av Hytta Vår er på veg frå trykkeriet.

Sommarutgåva vil vera i postkassene frå neste veke og utover. Som vanleg blir det eit breitt utval av reportasjar om hytte- og friluftsliv i Hallingdal. Sidan det er sommar har me lagt ekstra fokus på uteaktivitetar i denne utgåva.

God lesing.