Det planlagte hyttefeltet kan komme opp mot toppen av toppstasjonen til skianlegget Nesfjellet Alpin.

21 hytter på tusenmeteren

Tusen meter over havet i Nesfjellet kan det komme 21 nye hyttetomter.

Teknisk utvalg i Nesbyen kommune har nå vedtatt å sende reguleringsplanen for den nye utbyggingen ut på offentlig ettersyn. Området på 132 dekar ligger opp mot toppstasjonen i alpinsenteret Nesfjellet Alpin, mot Tverrlia.

Utbygger er Øivind A. Tandberg og selskapet Rukkedalskogen AS. Ifølge Hallingdølen ligger det planlagte området mellom 980 til 1030 meter over havet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forslaget er i samsvar med kommunedelplanen for Natten og Tverrlia. Her gir reglene, mellom annet, åpning for å slå sammen tre tomter og øke utnyttingsgraden. Det er maksimalt tillatt fire bygg per tomt

Planene skal nå ligge ute på høyring før de folkevalgte igjen får saken på bordet for videre behandling.