Erik Leander Paule: Erik Leander Paule

Får du ideer på hytta?

En god idé, fra skituren eller peiskroken, bør helst foredles til lokal næringsvirksomhet. Det mener daglig leder i Hallingdal Etablerersenter, Erik Paule.

Rådgivningen senteret driver med, er ikke forbehold bare lokalt bosatte. - Dersom noen sitter på hytta med ideen, som kan bli en lokal bedrift, så stiller vi mer enn gjerne opp, forteller han.

Senteret arbeider nå med et prøveprosjekt i Hol, i samarbeid med kommunen, for å lokke fram gründerspirene blant hyttefolket. - Det blir ei arrangementsrekke på Geilo til å begynne med. Senere er planen å gjøre det samme i de andre fem kommunene. Vi vil sende ut invitasjoner, sier en entusiastisk Erik Paule.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etablerersenteret finansieres av de seks hallingdalskommunene, med noe støtte også fra fylkeskommunen.

- Vi driver også oppsøkende virksomhet. Våre ansatte er til stede på arrangement, som reiselivsbedriftene i dalen står bak. Dette er samlinger der lokale, kommunale krefter bidrar. En tredje deltaker på arrangementene er Hallingdal Næringshage, som kaller seg «en koblingsboks for næringslivet, forteller Paule.

Det er gratis rådgivning vi driver med. Vi kan gi råd om blant annet selskapsform, forretningsplan, markedsplan, støtteordninger og finansiering.

Selv har han bakgrunn, som håndverker og anleggsgartnertekniker. Senere har han hatt jobber i salg og administrasjon, og ledet selskaper innen telecom, bil, kontorrekvisita, verktøy, sport, hotell og restaurant.

Han har sett både oppturer og nedturer bak seg i næringslivet. - Jeg tror at jeg også kan bidra med å bringe realisme inn i foreløpige planer, som kanskje er drømmescenarioer, sier han.

Fakta: Hallingdal Etablerersenter

Disse kan få bistand:

•de som vil starte egen forretningsvirksomhet

•de som søker veiledning i oppstartfasen

•de som søker råd om finansiering ved etablering

•de som ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningsidé

•de som søker kontakt med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)

•de som ønsker etablererkurs

•de som trenger råd og tips om nyetablert virksomhet

Hva slags hjelp:

•veiledning og hjelp til utarbeiding av forretningsplaner og budsjett

•kvalitetsvurdering av forretningsidé

•finansieringstips om muligheter for tilskudd, lån og krav til egenkapital

•veiledning om lover og regler for næringsvirksomhet

•generelle råd og tips om næringsvirksomhet i Hallingdal

•oppfølging av nystarta virksomheter