Stedsansvarlig ved Buskerudmuseene, Henriette Rødland, presenterer årets donasjon fra Skue Sparebank - på utlån til museet: «Foss med tømmerfløtere»Foto: Harald Reitan

Kunstvandring i Nesbyen

Her sto han altså og malte. Gòven, røyken av vanndråper fra fossen, var der sikkert den gangen også, som denne dagen i månedsskiftet mai-juni i år.

Den som bruker briller, må pusse dem etter å ha stått her litt og grøssa over dramatikken med alt vannet som har det så travelt. Men han som sto akkurat her og malte, flere ganger midt på 1800-tallet, var Hans Gude. Vi kjenner ham kanskje best som partneren til Adolph Tidemand i arbeidet med maleriet «Brudeferd i Hardanger.» Men mange av Gudes motiver er fra Nesbyen.

"En mølledam" - tidlig på sommeren 2023, og slik Hans Gude så den rundt 1850.

Hallingdal Museum er en del av Stiftelsen Buskerudmuseet. Ved svingen der veien fra Nesbyen sentrum begynner å klatre oppover Rukkedalen, ligger det store museumsområdet med mange bygninger som har interessante historier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

-Vi har slutta å samle inn gamle hus – vi må konsentrere oss om å vedlikeholde dem vi har, sier stedsansvarlig Henriette Rødland.

En nesten intakt revegård, som finnes på museet, skal nå restaureres som museumsobjekt.

-Men ett nytt bygg-prosjekt har vi. Pelsdyrnæringa er i ferd med å havne på museum her i landet, og vi er så heldige å ha en av få utstilte revegårder her hos oss. Den vil vi oppgradere og kaste nytt lys på, forteller hun.

Kunstfokus

I år er museet blant annet opptatt av å rette oppmerksomheten mot Sorenskrivergården, som ligger litt lenger ute på flata her i sentrum. Her holder Kunstlandskap Nesbyen til, en utstilling og besøksopplevelse, som tar utgangspunkt i Nesbyen under nasjonalromantikken, og som er innlemma som en del av museet. Sorenskrivergården er et flott tun, der hovedhuset er fra 1808, og der andre, mindre bygg trolig er eldre.

På golvet i Sorenskrivergården, kan man se løypa man kan vandre langs for å se motivene for rundt 20 bilder, og hvordan bildene ble, og planlegge vandringa.

-Vi har fått en helt spesiell inngang til denne oppmerksomheten i år, forteller Rødland.

Nasjonalromantikeren Hans Gude, som blant annet var professor i landskapsmaleri i Düsseldorf i Tyskland, var ofte på besøk her hos foreldrene sine. Faren var sorenskriver i Hallingdal en periode. I år har Skue Sparebank kjøpt inn et nytt originalmaleri av Gude, som skal henge i utstillingen i Sorenskrivergården. Her henger det allerede ett fra før. Nå henger begge i Sorenskrivergården, så publikum kan se dem på nært hold. Motivene er fra Nesbyen.

En sommerdag Hans Gude hadde stått ved Rukkedøla og malt, skrev han dette i brev til sin forlovede, Betsy Anker:

Søde Betsy

I dag har jeg vært oppe i den ville dal du ved jeg har talt om, og tægnet en prektig bro; gammel og styrtferdig henger den over elven, som her fossende og støyende trenger seg gjennem en smal fjeldspalt; det så dejlig ut; der trakk en hel bøling til seters med bjeldekoen i spissen og efter den en rekke alvorlige kjør, og derpå kom den lystige ungdom kalvene uden orden, og så kløvhestene og budeiene og mennene, og oppe i meisene satt børnene, og dette tog trakk langs med den brusende elv, og der falt et solglimt ned i den mørke dal og belyste hele denne livlige scene -Oh! Det var så smukt, Betsy.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Din Hans

Hans Gude malte mange bilder her, og det gjorde også flere av hans kunstnervenner. Nesbyen kommune har lagd ei løype i museumsområdet og i Nesbyen sentrum, der det er stilt opp staffelier med reproduksjoner av kunstverk, akkurat der de er malt. Så kan publikum se om de kjenner igjen landskapet på bildene, og hvordan malerne kanskje har «diktet inn» detaljer i bildene, som ikke var nøyaktig som i virkeligheten. I Sorenskrivergården er bilder fra denne løypa projisert på golvet, så man kan planlegge hvor man vil gå, før man legger ut på vandring.

Hallingdal museum har mange bygninger, hver med sin historie. Dette er landhandelen.

Museet har planlagt flere arrangementer i Kunstlandskap Nesbyen på Sorenskrivergården i sommer, med hageselskap, eventyrspill og malerdag. Museet tilbyr ellers i sommer temaer som mølledag, husflidsdag, vikingdag, slåttedag og motordag.

Her ved fossen tegnet Hans Gude en skisse han tok med seg inn i atelieret, som senere ble til "Foss med tømmerfløtere" - bildet som nå henger i museet.
Den gamle mølla ved Rukkedøla. Utrolig at det skal gå an å bade i kulpene her når en ser elva i vårflommen!