2,9 kilometer fra Kvisla opp mot Geilo blir neste steg i opprustningen av Hallingdalsveien.

Kvisla og Ørgenvika-Gulsvik blir neste

To nye veiprosjekt skal gjøre hytteveien til Hallingdal lettere på sikt.

Statens vegvesen står klar til å bygge ut Rv7 i Kvisla, øst for Geilo. Detaljreguleringen har passert kommunestyret. Strekningen som skal utbedres er på om lag 2,9 kilometer. Den avgrenses av dagens 80-sone ved trefeltet mot Hagafoss i øst, og til Årsetsletta mot Geilo i vest.

Lengst nede i dalen, på grensa mot Ringerike, varsler er Statens vegvesen at reguleringsplanen for strekninga Lindelien - Kittilsviken i Gulsvik blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn i august. Det betyr at planlegginga av hele strekningen fra utgangen av Ørgenviktunnelen, og frem til Kittilsviken er ferdig

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hele denne strekningen fra Ørgenviktunnelen til Kittilsviken er starten på en opprusting av Rv7 til Gol, under navnet Vegpakke Hallingdal.

Veibyggingen videre nordover fra Ørgenvika er dermed et naturlig steg. Veien mellom Sokna og Ørgenvika er nedbetalt om fire år. Både kommunene og fylkeskommunen sagt ja til bompenger videre. Det er derfor grunn til å vente at dette blir vedtatt i Stortinget våren 2024.