Snøfresing kan skape konflikter som blir advokatmat, ifølge forsikringsselskapet If.

Snøfresing får naboskapet til å frese

Konflikter mellom naboer er ofte knyttet til årstidenes gang. Nå er tiden inne for å krangle om støyende snøfjerning, og fresing av snø over på naboens tomt.

De ni første månedene i år er advokatutgifter til over 3800 rettshjelpssaker dekket over boligforsikringen av forsikringsselskapene i Norge. Det viser tall fra Finans Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flertallet av disse sakene dreier seg om krangler med naboen.

Som en del av husforsikringen inngår også rettshjelpsdekning, som mange bruker når forholdet til naboen går helt i stå. Her er det som regel en øvre beløpsgrense på 100 000 kroner til juridisk hjelp.

Krangler om snøen

– Om sommeren krangler naboer om for høye hekker og trær som kaster skygge inn på terrassen. Når det blir vinter, er det gjerne strid om ymse problemstillinger knyttet til snøfresing. Hvor snøhauger skal ligge, kan også skape dårlig stemning mellom naboer som ellers har et ålreit forhold til hverandre, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Hvem som skal rydde snøen på felles privat vei, er også en klassiker om vinteren.

– Heldigvis virker det ikke om det koker over for stadig flere. Antallet nabokrangler har holdt seg ganske stabilt de siste 15 årene, sier han.

Clementz peker på at naboer flest er veldig enige om hva de skal være uenige om.

– Noe som er virkelig ille, er at nabokrangler kan gå i arv gjennom generasjoner. Noen ganger vet ikke enkelte naboer hvordan det hele startet, for de var ikke født da, sier han.

Nabostøy irriterer

– Klassiske saker som går igjen når rettshjelpsdekningen brukes, er tvister om trær som kaster skygge, hekker som er for høye og nabogrenser som er uklare. Krangler om adkomst- og bruksrettigheter på private veier og gangveier går også igjen. Støy fra naboen og bygging av sportsboder og garasjer opptar mange. På dette området er det mange krangler, sier Clementz.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ifølge If er en del naboer uenige om felles vedlikeholdsansvar av for eksempel privat vei eller støttemur som står mellom naboene.

– Det kan være lurt å få ordnet opp på et tidlig tidspunkt, før alt går i lås. Hvis man klarer å se ting fra hverandres synsvinkel og prøver å komme frem til gode kompromisser, er nok mye gjort i mange gryende tvister, sier kommunikasjonssjefen i If.

Sigmund Clementz. kommunikasjonssjef i IF