Vannstanden i Tisleifjorden på Golsfjellet 20. august.

Truer med sivilt søksmål om kraft

Vi kan ikke lenger sitte å se strømprisene fortsette å holde seg på dette nivået og ber nå våre advokater hos Økland & Co DA vurdere om det er juridisk grunnlag for å gå til sivilt søksmål mot Staten. I helgen avholdt NHF sitt strategimøte hvor strømsaken naturlig nok også lå på vårt bord. Det var et enstemmig styre som ba om å få saken vurdert.

Helt siden i fjor høst har vi gjort mange henvendelser og forsøkt å komme i dialog med de ulike instanser og beslutningsmyndigheter. I den grad svarene har kommet er de hver eneste gang avvikende fra tidligere svar. Det tar vi som et tegn på at vi her har en god sak, sier Hagen.

Vi ser, og forstår, at dette ikke er en enkel sak for noen, men slik dette utvikler seg ser vi ingen annen råd enn å vurdere søksmål.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er også viktig å legge til, at en nylig avholdt undersøkelse viste at eiere av fritidsboliger var svært tilbakeholdne med strømforforbruket og mange melder at utelys slukkes permanent. Gjennomsnitt forbruk av strøm på en hytte ligger på rundt 8000 kWh pr år, mens staten har satt en maks grense på 5000 kWh pr måned, pr bolig!

Vi vil forsiktig antyde at man har hatt begrenset med regnekunnskaper, og strømstøtten burde såledses vært inkalkulert i fritidsboliger.

Etter vår mening har staten brutt en rekke av sine egne lover og forskrifter, hvorvi bla kan nevne:

Lover:

•Vannfallsrettighetsloven

•Vassdragsreguleringsloven

•Pristiltaksloven

•Energiloven

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Avtaleloven

Forskrifter:

•Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen

•Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

EØS - avtalen: Norge gir anledning til å begrense norsk eksport av strøm gjennom:

•Artikkel 13 som åpner for restriksjoner på import, eksport og transitt for å verne om den offentlige orden, dyr og menneskers liv og helse m.m.

•Artikkel 24 - som er spesielt for energisektoren

•Artikkel 112 gir rett til ensidige norske tiltak «når alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Erik Helli, redaktør i Norges Hytteforbund