Om lag 3,6 millioner nordmenn bor i et hjem med ildsted.

Vedfyring er svært viktig for Norges energiforsyning

Flere steder i landet er det de neste dagene varslet sprengkulde helt ned mot 35 minusgrader. Vedfyring blir helt avgjørende for å holde varmen.

Vedfyringen bidrar hvert år med svært mye varmeenergi til Norges befolkning. Dette avlaster i vesentlig grad både strømproduksjon og strømledninger, noe som er særlig viktig i ekstra kalde perioder.

– Mange nordmenn er nok ikke helt klar over hvor viktig vedfyring er for landets energiforsyning, spesielt i perioder med hardkulde, sier Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved Forum for vedprodusenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hjem med ildsted

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat for Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, bor rundt 3,6 millioner nordmenn i et hjem med ildsted. I tillegg teller vi ca. 450 000 hytter og fritidsboliger som i de aller fleste tilfeller fyrer med ved.

– Vi nordmenn er glade i vedfyring, ikke minst når kulda slår til og strømprisene er på sitt høyeste. Ildsteder sørger for at folk kan velge vedfyring som alternativ til strømoppvarming, og det gir i tillegg svært god beredskap når strømmen svikter, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme.

Flere steder i landet opplever årlig langvarige strømbrudd, og da er vedfyring en av få tilgjengelige oppvarmingskilder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslo nylig oppdaterte beredskapsråd til nordmenn, der DSB-direktør Elisabeth Aarsæther sier folk bør være beredt på å klare seg uten strøm i én uke.

Bidrar

Vedfyring bidrar også til vesentlig avlastning av landets strømproduksjon og ledningsnett. NVE har opplyst til Norsk Ved Forum for vedprodusenter at dersom Norge i en tenkt situasjon ikke hadde hatt vedfyring i svært kalde perioder, ville neppe strømnettet klart den ekstra belastningen som hadde oppstått. Vedfyring bidrar også til mindre etterspørsel etter elektrisk kraft og virker dermed prisdempende på strømprisen.

Effekt

– Det er viktig å være klar over at vedovnene har meget stor varmeeffekt. Vedfyring reduserer derfor belastningen på strømledningene og er særlig viktig under ekstra kalde perioder som vi nå går i møte. For i hardkulde belastes strømledningene meget sterkt, forteller Stranna Larsen.

– Sammenligner vi eksempelvis vedfyring med energibidraget fra planlagte gigantiske vannkraftanlegg er det enkelt å se vedens store betydning for energiforsyningen i Norge.

Børud istemmer at vedfyring representerer et enormt potensial som kan utløses raskt.

– Nordmenn henter ut 3,47 TWh fra vedfyring hvert år, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Denne varmemengden kan direkte sammenlignes med alternativ bruk av elektrisk strøm til oppvarming. Med utskifting av alle ikke-rentbrennende ovner som er mer enn 20 år gamle kan vi trolig også tredoble energiproduksjonen i norske husholdninger til 15 TWh, sier Børud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved Forum for vedprodusenter