Storefjellstølen ligger oppunder det sentrale høyfjellsplatået på Golsfjellet.

Kule tak på taket av Gol

Lave takskjegg peker i ulike retninger på Storefjellstølen, 1028 meter over havet på Golsfjellet. Knut Brusletto (48) er i ferd med å realisere det han har hatt i bakhodet i over 20 år: En fjellandsby, oppunder det sentrale snaufjellplatået midt på Golsfjellet.

Noen av de mange planlagte feltene, er i ferd med å fylles opp av hytter med oppsiktsvekkende design, og tak med egenart, men det er langt fram til de over 200 enhetene med hytter og leiligheter, som planene viser. Foreløpig er 23 enheter ferdige, eller under bygging.

-Vi satte oss ned med arkitektfirmaet Snøhetta i 2014, og prøvde å se inn i framtida, mot det som ville slå an i 2024. Vi ville ikke se oss tilbake i tid, på tidligere trender. Det finnes så mange hyttefelt der stilen og arkitekturen spriker i alle retninger, og det vil ikke vi ha. Det står noen gamle hytter på området her, og de skal rives, forteller Knut Brusletto.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Knut Brusletto står bak prosjektet som skal omfatte mer enn 200 enheter.

Spesialtegnet

Vårdal Arkitekter AS har videreutviklet det som ble starta opp med Snøhetta, forteller Knut Brusletto. Han har hatt tett samarbeid med arkitektene fra starten av og fram til det vi har i dag. – Hyttene og leilighetene er spesialtegnet for Storefjellstølen og terrenget her. Vi mener vi har gjennomtenkte løsninger for en helhetlig arkitektur på området vi utvikler.

Han legger til at her får ingen kjøpe hyttetomt og bygge sjøl. Her får de kjøpt hytte eller leilighet innafor størrelse, pris og helhet, som utbyggeren tilbyr.

Materialene er store glassvinduer, tre, naturstein, betong, stål og blomstertak; sedum. Bygningene skal være mer eller mindre vedlikeholdsfrie i 15 år. Treverket skal bare gråne naturlig, og vegetasjonen på sedumtakene følger fargeforandringene i naturen rundt, i takt med årstidene.

Storefjellstølen liger høyt, og med fritt utsyn,

Landsby

Hva er det som gjør at dette kan kalles en fjellandsby?

-Her er det en blanding av leilighetsbygg og hytter. Det skal ikke være noen som rager høyt over bakken, slik ei oppstuguhytte gjør. De hyttene våre som har flere etasjer, ligger delvis gravd inn i bakken. Takvinkler er også noe vi har lagt stor vekt på.

-Vi planlegger videre å bygge et restaurantbygg på området, og vi arbeider for å få en butikkjede til å starte en døgnåpen, sjølbetjent dagligvarebutikk her. Til landsbykvaliteten hører det å kunne spenne på seg skiene eller trå i gang sykkelen på trappa, og dra ut i løypene og stiene, forteller Knut Brusletto.

Storefjellstølen eies av holdingselskapet Halling Invest AS, som Brusletto eier. Olav Qvale er daglig leder for utbygginga, Lise Engebretsen er prosjektkoordinator. Hun er Knut Bruslettos samboer. Paret bygger hus midt i dette området. Her skal de bo.

Eier Knut Brusletto og daglig leder Olav Qvale.

Bonde

Knut Brusletto er også bonde. Han driver mjølkeproduksjon nede i Gol, og har en bøling med kjøttfe, skotsk høylandsfe, gående på Storefjellstølen hele året. Han har også som mål å bygge et gårdsslakteri på landbrukseiendommen sin her. Denne ligger så å si integrert i hytteområdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På hjemmesida til Storefjellstølen, forteller Knut Brusletto at han overtok gården i Gol som 16-åring, med god hjelp av besteforeldrene. Enda en generasjon tidligere, hadde Nibstad-gården blitt delt mellom to brødre. Den ene fikk området som ble Storefjell høyfjellshotell, den andre fikk gården, og den tilhørende stølseiendommen, som ligger inntil hotellområdet. Det var denne siste Knut Brusletto overtok. Rundt årtusenskiftet begynte de langsiktige planene hans om å bygge en fjellandsby så smått å ta form.

-Jeg ville mer enn å drive en gård, sier han.

Spenstige takvinkler er et varemerke på Storefjellstølen.

Lang tid

Planene for Storefjellstølen ble lagt inn i kommuneplanen for Gol i 2014, og vedtatt i detaljreguleringsplan høsten 2017. Ønsket vårt om å konkurrere med Hemsedal og Geilo som reisemål, var kanskje noe også politikerne hadde sans for. Jeg har håp om å være med på å løfte Golsfjellet med planene mine, og så langt ser det ut til å fungere.

-Hva er det som er drivkrafta, motoren, bak det du vil få til?

-Det må jo være å skape verdier, som varer i mange år også etter min tid. Fjellandsbyen er et eksempel på det.

-Er dette retta mot de ekstra velstående kjøperne?

-Nei, Dette er for kjøpere i alle kategorier. Alle hyttene bygges i samme stil, men de spenner fra 76 til ca. 400 kvadratmeter, og prisene er fra 3,9 millioner kroner til over 20 millioner. Enhetene i leilighetsbyggene vil også ha stor variasjon i størrelse og pris.

Løyper

Knut Brusletto viser til undersøkelser blant folk som har hytte i fjellet. For seksti prosent av de spurte, er det viktigste å ha et godt ski- og løypetilbud. Bare tjue prosent sier det er viktig å ha tilgang til alpinbakker. -Her satser vi på å tilby løyper med toppkvalitet, som starter på trappa til hver enhet, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

-Et annet moment, er at vi følger opp det nasjonale kravet om å fortette eksisterende hytteområder allerede fra oppstart. Innafor det 200 dekar store området med hytter og leiligheter, er det totale arealet på takene på bygningene, som bestemmer hva vi får plass til her. Vi satser på såkalt arealeffektive planløsninger, som gjør at eierne får mye ut av kvadratmeterne, sier Knut Brusletto.