Her har en skuter revet av og krysset sperringene på Varaldset og kjørt inn i et område med veldig svekka is. Om en ikke respekterer skilt og sperringer rundt vann med usikker is kan utfallet bli fatalt. Bildet er tatt vinteren 2021 av Hafslund Eco.

Vær forsiktig på islagte vann

Hva bør du tenke på før du rasker over isen: Husk at vannstanden på regulerte vann i Hallingdal varierer gjennom vinteren.

Fjellene i Hallingdal er for lengst pakka inn i vinterdrakt. Det nye året hadde også med seg friske kuldegrader, etterfulgt av rause mengder med snø.

- Da er det vel ingen grunn til å uroe seg for utrygg is?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er det alltid. På regulerte vann vil det alltid være usikker is. Vi kan aldri garantere for at isen er sikker, sier damvokter Geir Atle Tafjord, i Hafslund Eco. Han er ute i felten ved Varaldset, på grensa mellom Hol og Ål, denne dagen tidlig i januar.

Damvokter Geir Atle Tafjord og kraftverkssjef Stein Ove Helberg i Hafslund Eco på jobb i fjellet i mars i fjor.

Snø og overvann svekker isen

Når snø legger seg oppå isen og presser, isolerer snøen slik at kulden ikke når ned. Det bremser veksten av is, og kan også føre til at det blir overvann, forklarer Tafjord.

– Tykkelsen på isen har vært grei der vi måler, men overvann gjør at isen under svekkes. Med snø å toppen blir det bare mer tyngde og press på isen som gjør at den svekkes ytterligere. Bare på noen dager kan det være stor forskjell på mengden overvann. Med 20 cm med nysnø hender det at vannspruten står under skuteren, selv om alt tilsynelatende så greit ut på overflata, sier Tafjord.

Kraftverkssjef Stein Ove Helberg og damvokter Geir Atle Tafjord ved Stolsvassdammen i mars i fjor. Då åpna Hafslund Eco bunnmagasinet i Stolsvassdammen for første gang siden 2012 på grunn av stort behov for vannkraft. Det gjorde elva Urunda så godt som isfri - men det skapte også usikker is på andre magasin i området. (Arkiv)

– Hvor bør man passe seg spesielt?

– Det er generelt de regulerte vanna som er problemet, nettopp fordi vannstanden varierer gjennom vinteren, og de strekker seg over hele dalen. På de mest utsatte plassene, slik som ved Varaldsetvannet, gjerder vi inn hele vannet, i tillegg til å sette opp skilt, sier Tafjord.

Ikke alt syns på overflata

Damvokteren forklarer at strømninger i vannet også gjør at isen ikke legger seg over alt, som følge av reguleringen. Det samme gjelder for elver. Men også gass fra myrhull kan føre til hull, eller hulrom i isen, som ikke synes på overflaten. Vanligvis er disse små, på om lag 20 cm i diameter, og kan se ut som bobler under isen.

Så selv om vannet er dekt med snø, trenger ikke det si noe om tilstanden på isen under. Oppdager du i tillegg sprekker i isen, bør i hvert fall varsellampene begynne å blinke.

- Om jeg ser skuterspor over isen, er det da trygt å legge i vei etter?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Nei, mange skutere kjører fint på vann som ikke er islagt. De trenger ikke is, og kan dermed også kjøre på svært svak is, selv om dette ikke er å anbefale. Det som er viktig for skiløpere er at skuterspor ikke alltid er til å stole på. Selv om vi i kraftbransjen ikke kjører der det er dårlig is, kan det være andre som gjør det, sier Tafjord.

Gode råd

Damvokteren oppfordrer folk til å følge løyper, stikka linjer og å følge med på iskart.no når du skal ut for å nyte vinterfjellet i disse trakter.

For det er når folk ikke respekterer sperringer, og oppholder seg utenfor løypene, at de farlige situasjonene kan oppstå.

- Om jeg er på fjellet og er usikker på om det er trygt å krysse isen. Hva gjør jeg da?

- Hold deg på land - ikke gå ut på isen, sier Tafjord.

Her er ett eksempel på usikker is på Ustevassdraget i Hol. Bildet er tatt ved Sløddfjorden på Haugastøl i april for noen år siden. (Arkivfoto)

Vinteren er ei hektisk tid for damvokteren. Det blir noen mil på skuter for å både måle istykkelse, sette opp skilt og isgjerder i terrenget hvor det er magasin eller vannløp med dårlig eller utrygg is. Gjennom jobben i Hafslund Eco er det høye sikkerhetskrav og forholdsregler som gjelder.

- Hvilket sikkerhetsutstyr bruker dere ute på isen?

- Vi borrer hull for å sjekke at isen er tjukk nok og sikker. I tillegg har vi flytevest, ispigger og kasteline, forteller han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Råd til ferdsel på isen:

* Å kunne svømme. Det er lurt å øve seg på å gå gjennom isen og å komme deg opp igjen under trygge forhold.

* Ispigger rundt halsen og kasteline. Både isstav, flytevest, ull innerst og et tørt klesskift er lurt å ha med seg.

* Vær flere. Da kan du raskt bli redda og overleve om du går gjennom.

* Ta hensyn til isvarselet – det finner du på varsom.no, iskart.no og Varsom Regobs-appen. Del eller les om andres observasjoner på regobs.no

* Unngå svekket is – vi anbefaler minst 10 cm stålis på innsjøer og vann. Unngå innløp, utløp, trange sund, odder, råker, bruer, sivområder. Fjordis og elveis varierer mye mer enn på innsjøer. Regulerte vann kan ha svak is på uventede steder. Om våren mister selv tykk is bæreevnen.

(Kilde: Varsom.no)