Foto: Vegard Breie

Sykling i utmark

Det er allemannsretten som beskriver retten til ferdsel i utmark i Norge. Ferdsel på sykkel er en del av allemannsretten og gir deg som syklist lov til å sykle der det er lov til å gå. Dermed gir allemannsretten deg lov til å sykle også over tregrensen.

Men dette er en regel med en del unntak I Nasjonalparker og verneområder er det IKKE lov å sykle. I områder som ikke er nasjonalparker kan du sykle overalt lovlig. Og du kan sykle gjennom innmark dersom det er opparbeidet sti av mennesker som leder til utmark. Det betyr at gamle stier som er tråkket opp av sauer og andre dyr ikke er stier som kan benyttes til sykling i innmark.

Foto: Vegard Breie
Du skal som syklist ta hensyn til føre og andre forhold som kan påvirke grunnen der du sykler.

Plikter

Etter §11 i lov om friluftslivet har de som ferdes i utmark plikter og ikke retter. Du skal som syklist ta hensyn til føre og andre forhold som kan påvirke grunnen der du sykler. Det er dermed din plikt å sørge for at du ikke lager uopprettelig spor etter deg i fjellheim på grunn av syklingen din. Er det fare for skader i naturen etter din sykkeltur er du pliktig til ikke å sykle der selv om du har lov under andre værforhold.

Nasjonalparker og verneområder skal være skiltet. Skal du sykle inn i et slikt område er det lurt å sette seg inn i reglene på forhånd.

Elsykler

Elsykler er et motorkjøretøy som likestilles med sykkel uten elmotor, forutsatt at den er innenfor regelverket. Mange har elsykler med kraftigere batteripakker og motorer enn lovlig, og disse er ulovlig å bruke uansett om ikke er registrert. Grunneiere har ikke lov til å stenge veier for gående og syklende, men de har lov til å stenge for elsykler. Om ikke grunneier informere om at veien er stengt for elsykler kan disse veiene brukes å samme måte som vanlige sykler.

Grunneiere har ikke lov til å stenge veier for gående og syklende, men de har lov til å stenge for elsykler. Foto: Vegard Breie

Men det er kanskje enda viktigere for elsyklister å sykle på steder der naturen tåler det, det henstilles til å benytte opparbeidede stier som er laget til dette formålet.

Nasjonalparker og verneområder skal være skiltet. Skal du sykle inn i et slikt område er det lurt å sette seg inn i reglene på forhånd. På Hardangervidda er det for eksempel lov til å sykle i sleper der det er lov til å kjøre traktor og ATV, men ikke utenfor.

Det er viktig for elsyklister å sykle på steder der naturen tåler det, det henstilles til å benytte opparbeidede stier som er laget til dette formålet. Foto: Vegard Breie

Husk også på at du har vikeplikt for fotgjengere. Vis derfor tydelig at du tar hensyn til disse i god tid, det skaper et mye bedre samarbeid for alle som ferdes ute i vår frie natur.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

§ 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett.)

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.

NOTS følgende retningslinjer for sti-vett:

På barmark

1.Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

2.Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

3.Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig
langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.

4.Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.

5.Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

6.Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

7.Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

8.Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

9.Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

10.Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

På snø

Allemannsretten gir syklister rett til å ferdes i skiløyper om vinteren, men vi har også en plikt til å opptre hensynsfullt og ikke påføre skade eller være til ulempe for skiløperes interesser når vi ferdes. I skiløypene er skiløpere og gående de myke, og syklistene de harde trafikantene.

NOTS ønsker derfor å oppfordre syklister til å følge reglene nedenfor for å forhindre konflikt og sørge for at alle som ferdes i utmark på vinterstid har gode opplevelser.

1.Vær hensynsfull og hyggelig i møte med skiløpere og gående.

2.Du har alltid vikeplikt i møte med skiløpere, de har lengre
bremselengde, mindre kontroll og tar mer plass i bredden i opp- og nedoverbakke

3.Ligg til høyre mellom skisporene, eventuelt helt til høyre hvis mulig.

4.Brems ned til kontrollert fart når det kommer skiløper i mot, og passer skiløpere i samme retning som deg med varsomhet på venstre side.

5.Vær spesielt observant i nedoverbakker, det tar lengre tid å bremse på snø enn på sti/grus/asfalt.

6.Unngå å krysse skisporet mer enn nødvendig.

7.Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor i skiløypene.

8.Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor, eller når løypene er myke og trenger tid til å sette seg etter at preppemaskinen har kjørt spor.

Stivettreglene er utviklet av NOTS.