Firefeltsveien fra Bjørum i Bærum, til Skaret i Hole åpner i 2025

To store og ett lite prosjekt gir greiere vei til hytta

Sollihøgda er det mest synlige prosjektet. Men også to andre utbygginger, vil bidra til at mange får lettere vei til hytta i Hallingdal.

For de som kjører til Hallingdal fra Oslo, og østsida av Oslofjorden, har anleggsområdet på Sollihøgda vært både irriterende og fascinerende de siste årene. Det siste mest for de minste i baksetet, som, men køen står, storøyd ser på at det bygges stort anlegg.

Det lysner på Sollihøgda. - Firefeltsveien fra Bjørum i Bærum, til Skaret i Hole åpner i 2025, forteller Knut Arne Gurigard, som er seniorrådgiver i Hallingdal regionråd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ny E-16 over Sollihøgda mellom Bjørum i Bærum og Skaret i Hole får en kort og en lang tunnel.

I andre enden av skalaen, både tidsmessig, og i omfang, finner vi arbeidet som er gjort på Hemsedalsfjellet inn mot vinteren vi nå ser slutten på. 3300 meter fresegater, gjør det lettere å rydde snø. Lys på den samme strekningen, gjør det lettere å kjøre. En utvidet venteplass, nedenfor Bjøberg gjør det ryddigere å stå i kø for kolonne. Lys fører til at opplevelsen også blir bitte litt triveligere. Tiltakene gir greiere tilkomst for de som sokner til Hallingdal vestfra.

Vegvesenets skisse for deler av den nye vegen mellom Ørgenvika og Gulsvik.

Storløft

Det største løftet for Hallingdal, i nyere tid, var åpningen av ny vei mellom Sokna i Ringerike og Ørgenvika i Krødsherad. Utbyggingen er finansiert med bompenger, og trafikken har gått så det suser. Planen for nedbetaling av parsellen, var at man skulle være i mål i 2029. Økningen i trafikken, og dermed bompengeinntekten, gjør at vegstykket ligger an til å bli gjeldfritt mer enn tre år før tida.

Nå er det duket for neste løft. Den neste parsellen, som arbeidet begynner på om ett til to år, er den som går langs Krøderen fra det vestlige utløpet av Ørgenvika-tunnelen. Derfra skal den gå til Gulsvik – en strekning på 12 kilometer. I Hallingdal tar de fleste for gitt at bompengeordningen blir forlenget.

– Da bomstasjonen som hører til denne strekningen, ble forberedt og åpna, var det svært få protester å høre. Jeg tror det var ett leserinnlegg i Hallingdølen som var imot. Derfor tror jeg vi er på trygg grunn når vi planlegger for samme løsning videre oppover dalen. Bompengene skal dekke halvparten av kostnaden, og resten skal komme over statsbudsjettet, sier Knut Arne Gurigard.

Han forteller at reguleringsplanen skal godkjennes i alle berørte kommuner, fylkestinget skal godkjenne, bompengefinansieringa skal godkjennes, saken skal behandles i Vegdirektoratet, i samferdselskomiteen i Stortinget, i samferdselsdepartementet, og til slutt i Stortinget. - Regionrådet er pådriver på alle plan, lover Gurigard.

Øst-vest

Det er en viktig strekning som skal utbedres. I snitt kjører oppunder 3800 biler i døgnet gjennom tunnelen mellom Sokna og Ørgenvika.

- Riksveg 7 har halvparten av all trafikk mellom Øst- og Vestlandet, og som tilførselsveg også til fjellovergangene på fylkesvegene 50 og 52, burde den ha vært høyere prioritert i lang tid. Vi har brukt mye energi på å få politikere og byråkrater til å skjønne dette. Trafikken med alle trailerne, som frakter varer over fjellet, blanda med økende personbiltrafikk, har skapt mange farlige situasjoner på en veg som ikke er bygd for slikt trykk, sier han.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at det langsiktige målet er å sikre de sju milene mellom Ørgenvika og Gol mot møteulykker, å utbedre rasutsatte strekninger og å forhindre flaskehalser som samler opp kø, og at det arbeides med planer for alle sju milene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Regionrådet for Hallingdal

Etablert 1952

Hallingdal var den første regionen i landet som fikk sin regionplan.

Rådet er et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene.

Rådet ivaretar interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylkes- og riksplan.

Besto ved årsskiftet av ordførerne i de seks hallingdalskommunene, daglig leder, seniorrådgiver og administrativ leder.