Den gule linjen viser grensene til sameiet Nes Sørmark SA. Kryssene markerer hvilke løyper som blir stengt.

Vil snakke om løypenettet

Ordfører Tore Haraldset vil gå inn i konflikten om løypekjøring i Nes. Han ønsker et møte med grunneierne, som truer med å stenge deler av skiløypenettet ut ifra Natten, Tverrlia og de andre hytteområdene på sørsida av Rukkedalen.

Ordføreren fikk en klar oppfordring om å ta tak i saken under et møte i Nesbyen kommunestyre nylig.

Bakgrunnen for striden er at de store utbyggingene i området fører til sterk økning av ferdselen. Grunneierne mener dette går ut over både villrein og annet vilt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ordfører Tore Haraldset.

I Hallingdølen sin omtale av saken blir det også pekt på at grunneierne har signalisert misnøye med at det er de som holder friområder til de store utbyggingene.

Løypelaget i området har på sin side appellert til Nesbyen kommune om å gå inn og opprette grunneieravtaler om løypekjøring. Videre har laget vist til ekspropriasjon av rett til løypepreparering som et alternativ. Begge deler har blir avvist av Kommunalsjef Aders Halland.

Løypene striden handler om ligger sør-sørøst for Rukkedalen. Svært mye av løypenettet i de utbygde områdene går inn grunneiersameiet sitt område, og utgjør en attraktiv forlengelse inn i fine fjellområder. Den gjennomgående Hallingdalsløypa Sør er ikke omfattet av striden.